MUDr. Mária Jakubová, praktický lekár pre deti a dorast